Krajská organizace Pionýra Královéhradeckého kraje

jméno:
heslo:

Paintball - bezpečnostní pokyny


Všichni hráči a další přítomné osoby jsou povinné se řídit pokyny zodpovědné osoby.
Na hru je možné používat pouze paintbalové zbraně splňující zákonné podmínky. Tyto zbraně se smí nabíjet pouze originálními kuličkami. Zbraně je zakázáno jakkoliv upravovat.
Na hracím prostoru a všude tam, kde hrozí zásah paintbalovou kuličkou musí hráč a další přítomné osoby po celou dobu hry nosit na tváři ochrannou masku. Ochrana zdraví musí být na prvním místě!
Do hry je zakázáno nosit nože, pyrotechnické výrobky a jiné nebezpečné a zdraví ohrožující prostředky.
Střelba je povolena jen na hřištích nebo místech tomu určených. Mimo hrací prostor musí být zbraň řádně zajištěna a hlavně všech zbraní musí směřovat k zemi. Hranice hrací a zkušební zóny určuje pořadatel.
Hráč je povinen si před začátkem hry zkontrolovat stav své zbraně a příslušenství. V případě poškození zbraně nahlásí tuto skutečnost zodpovědné osobě.
Je zakázaný jakýkoliv fyzický kontakt mezi hráči.
Je zakázané střílet, mířit i nenabitou zbraní na hráče bez nasazení ochranné masky. Jakmile hráč zjistí v průběhu hry, že v herním prostoru se nachází osoba či osoby, které nemají ochrannou masku, je povinný zastavit střelbu a upozornit na tuto skutečnost organizátora.
Je zakázané lézt na stromy, ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky a znečišťovat les.
Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek.
Každý hráč je povinný znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla.
Zakázané předměty:
Hráči mají zakázáno používat při hře tyto věci:
- jiné než paintballové zbraně, světlice, dýmovnice a jiné pyrotechnické výrobky včetně paintballových granátů
- nože, dýky a jiné nebezpečné předměty
- nástroje kterými lze nastavit rychlost kuličky
Krajská organizace Pionýra Královéhradeckého kraje, Všehrdova 109, 500 02 Hradec Králové, tel.: 777 654 321