Krajská organizace Pionýra Královéhradeckého kraje

jméno:
heslo:

Všeobecné pokyny

I.

Využívat služeb tohoto projektu „Půjčovna pro volný čas“ dále jen "půjčovna" mohou organizace či spolky pracující s dětmi a mládeží působící v rámci Královéhradeckého kraje.

II.

Uživatelem půjčovny se může stát osoba starší 18 let (vedoucí oddílu, zástupce), který má od své organizace zplnomocnění jednat a podepisovat smlouvy o výpůjčce. Každá organizace může registrovat pouze jednoho uživatele.

III.

Uživatel je povinen zaplatit roční registrační poplatek 500,-Kč/1rok.

IV.

Materiál půjčovny, který podléhá pravidelné údržbě (lezecké a paintballové vybavení) + spotřební materiál (náboje + plyn do zbraní), je zpoplatněn.

V.

Rezervace pomůcek pro činnost je možná pouze na Internetu. Organizace si mohou vypůjčovat po celý kalendářní rok. Množství vypůjčených věcí není omezeno.

VI.

Maximální doba jedné výpůjčky je 7 dní. Rezervaci lze učinit minimálně 7 dní před výpůjčkou. Každá organizace může mít vypůjčeno maximálně 7 dní za 4 týdny. Možné výjimky lze učinit pouze po konzultaci s administrátorem.

VII.

Závazné a platné jsou pouze potvrzené rezervace administrátorem projektu. Administrátor si vyhrazuje právo rezervace upravit či zrušit.

VIII.

Dopravu materiálu si hradí každá organizace na vlastní náklady. Možnosti přepravy lze zkonzultovat s Administrátorem.

IX.

Administrátor je povinen seznámit oprávněného uživatele při předávce se stavem půjčovaných věcí a vystaví k podpisu smlouvu o výpůjčce se seznamem vypůjčeného materiálu.

X.

Při návratu materiálu zpět provede s uživatelem kontrolu a podepíší protokol o převzetí. Při ztrátě či poškození materiálu se obě strany řídí dle smlouvy o výpůjčce.

XI.

Pokud bude přebírat věci jiná osoba než registrovaný uživatel, musí se prokázat písemným prohlášením vysílající organizace o zplnomocnění.

XII.

KOP KHK si vyhrazuje právo kontroly využití vypůjčeného materiálu. Dále si vyhrazuje právo na vyžádání dokumentace k činnosti (místo konání, časový rozsah, počet účastníků apod.)

XIII.

V případě zrušení výpůjčky v době kratší než 3 dny před jejím zahájením, hradí vypůjčitel veškeré náklady spojené s její realizací (údržba, cestovné apod.)

Krajská organizace Pionýra Královéhradeckého kraje, Všehrdova 109, 500 02 Hradec Králové, tel.: 777 654 321