blog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, shop/, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, wp, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

Krajská organizace Pionýra Královéhradeckého kraje

jméno:
heslo:

Informace o projektu

Vítáme Vás na stránkách projektu „Půjčovna pro volný čas“. Tento projekt je určen dětským organizacím a školským zařízením působících v Královéhradeckém kraji. Pověření vedoucí těchto dětských kolektivů si mohou bezplatně půjčovat nabízený materiál pro činnost oddílu.

Projekt by měl zvýšit kvalitu činností a tím i přispět k výchově a vzdělávání ve volném čase. Dále by měl motivovat další dobrovolníky pro práci s dětmi a mládeží.

Díky přehledné prezentaci katalogů nabízeného zboží a online rezervacím je projekt jednoduše dostupný pro většinu oddílů.

Tímto bychom chtěli poděkovat Královéhradeckému kraji za finanční podporu projektu a věříme v jeho udržitelnost a rozvoj do příštích let.

členové VV KRP KHK

Od 1. ledna 2023 je sklad půjčovny přestěhován do sídla KOP KHK v Josefově.

Krajská organizace Pionýra Královéhradeckého kraje, Všehrdova 109, 500 02 Hradec Králové, tel.: 777 654 321